Klub Seniora w Gminie Regimin

Przejdź do treści

Menu główne:

    
Fundacja Lilium w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 listopada 2016r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Klub Seniora w Gminie Regimin”.

Celem projektu jest aktywizacja osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Gminy Regimin. Dla osób tych przewidziano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz prozdrowotnym. Ważnym elementem realizacji zadania będzie umożliwienie osobom starszym kontaktu z profesjonalnym radcą prawnym, które w połączeniu z zajęciami „ABC obywatela” pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób objętych projektem. Innym istotnym aspektem realizacji zadania są imprezy integracyjne oraz wyjazdy integracyjne.
    
Od dnia 01 lipca 2016 roku ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Klub Seniora w Gminie Regimin”, kitóry jest realizowany w partnerstwie w Urzędem Gminy w Regiminie.
    
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób wieku powyżej 60 roku życia. [czytaj więcej -> Rekrutacja]

Jeśli masz pytania związen z projektem Klub Seniora w Gminie Regimin to skontaktuj się z nami [Kontakt].

Projekt organizowany i dofinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego